personal touch in relocation

Salariscriteria en looncomponenten kennismigrantenregeling en Blauwe Kaart

18 December 2013

In plaats van een bruto jaarsalariseis wordt per 1 januari 2014 overgegaan op een bruto maandsalariseis bij de kennismigrantenregeling en de Europese Blauwe Kaart. Zowel voor de Kennismigrant als de houder voor de Europese Blauwe Kaart geldt dat de uitbetaling van het salaris voortaan giraal overgemaakt dient te worden via een bankrekening die op naam van de vreemdeling staat.

In verband met de handhaving is het belangrijk dat aangetoond kan worden door de werkgever dat een werknemer elke maand hetzelfde bedrag aan salaris krijgt. Daarnaast moet het salaris verband houden met de gebruikelijke arbeidsduur per week voor de functie. De maandbedragen voor kennismigranten en voor de Europese Blauwe Kaart voor 2014 zijn door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 6 december jl. gepubliceerd in de Staatscourantnr. 34008.

Welke looncomponenten tellen mee?

Naast loon kunnen onkostenvergoedingen meetellen, maar alleen als zij gegarandeerd zijn, en structureel elke maand uitbetaald worden. Loon in natura kan niet meegeteld worden voor de norm. Het vakantiegeld telt wel mee voor de norm, maar hoeft niet maandelijks uitbetaald te worden. De eindejaarsuitkering telt ook mee voor de norm (alhoewel niet elk bedrijf dit uitkeert). De IND vraagt de werkgever daarom om het maandsalaris tweemaal op het aanvraagformulier aan te geven, eenmaal exclusief het vakantiegeld en eventuele eindejaarsuitkering, en eenmaal inclusief het vakantiegeld en eindejaarsuitkering (deze laatste alleen indien van toepassing). Het aanvraagformulier zal daarop worden aangepast.

Met ingang van 1 januari 2014 gelden de volgende bruto maandlonen:


 

Exclusief 8% vakantiegeld

Inclusief 8% vakantiegeld

Kennismigranten vanaf 30 jaar

€ 4.048,-

€ 4.371,84

Kennismigranten jonger dan 30 jaar:

€ 2.968,-

€ 3.205,44

Instroom na zoekjaar afgestudeerden/regeling Hoogopgeleiden

€ 2.127,-

€ 2.297,16

Blauwe Kaart

€ 4.743,-

€ 5.122,44      

Sign up Newsletter
nieuwsbrief
Borrie is an active and driving force in the Alliott Group, a worldwide alliance in the field of accountancy, tax advice and consultancy.