personal touch in relocation

30%-regeling voor de buitenlandse werknemer aangepast

06 March 2015

De 30%-regeling voor het vergoeden van extraterritoriale kosten aan bepaalde buitenlandse werknemers is met ingang van dit jaar op twee punten aangepast. Ten eerste is de jaarlijkse inkomensnorm geïndexeerd. Ten tweede is het begrip mastertitel verduidelijkt.

Om buitenlandse werknemers die beschikken over bijzondere kwaliteiten (specifieke deskundigheid) en schaars zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt, naar Nederland te halen is er een aantrekkelijke faciliteit: de 30%-regeling. U mag kort gezegd onder voorwaarden en zonder nader bewijs maximaal 30% van het loon onbelast vergoeden aan de werknemer die u in het buitenland heeft geworven. Voor het aantonen van de specifieke deskundigheid van de werknemer geldt een inkomensnorm, die jaarlijks wordt geïndexeerd. Dit jaar is de norm als volgt:
  • voor werknemers jonger dan 30 jaar met een mastertitel: belastbaar jaarloon minimaal € 27.901 exclusief de onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten;
  • voor overige werknemers: belastbaar jaarloon minimaal € 36.705 exclusief de onbelaste vergoeding voor extraterritoriale kosten.

Werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij bepaalde instellingen en artsen in opleiding tot specialist, hoeven niet aan een inkomensnorm te voldoen. Onder mastertitel wordt begrepen een Nederlandse mastertitel in het wetenschappelijk onderwijs of een gelijkwaardige buitenlandse titel.

Let op!

U mag er ook voor kiezen om in plaats van de 30%-regeling, de werkelijk extra territoriale kosten onbelast te vergoeden. U moet de kosten dan wel kunnen bewijzen.

Sign up Newsletter
Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.