personal touch in relocation

Wetsvoorstel arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers

16 February 2016

Minister Asscher heeft op 9 februari 2016 het Wetsvoorstel arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie aan de Tweede Kamer gezonden.

Met het voorstel worden de afspraken uit de handhavingsrichtlijn rondom arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers en de administratieve verplichtingen in de Nederlandse wet geïmplementeerd.

Het wetsvoorstel heeft als doel het implementeren van de handhavingsrichtlijn (2014/67/EU) in de Nederlandse wetgeving. Doel van de richtlijn is het beschermen van gedetacheerde werknemers en het voorkomen van de zogenoemde ‘sociale dumping’. Zo is bijvoorbeeld vastgesteld op welke minimumarbeidsvoorwaarden (‘harde kern’) gedetacheerde werknemers recht hebben en zal een meldplicht worden ingevoerd voor grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland. Verder is er in het voorstel vastgelegd welke documentatie werkgevers beschikbaar moeten hebben indien zij buitenlandse werknemers in Nederland tewerkstellen. Onduidelijk is nog wanneer de exacte ingangsdatum van het wetsvoorstel is. Echter, de minister heeft te kennen gegeven dat de handhavingsrichtlijn uiterlijk op 18 juni 2016 dient te zijn geïmplementeerd.

Sign up Newsletter
Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.