personal touch in relocation

Uitgifteprocedure DigiD van Nederlanders in het buitenland

20 April 2016

Er wordt onderzocht of en in hoeverre het mogelijk is om met behoud van het noodzakelijke betrouwbaarheidsniveau een eenvoudiger en minder bezwarende uitgifteprocedure te faciliteren voor de DigiD van Nederlanders in het buitenland.

Dat heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geantwoord.

Momenteel is nog geen breed dekkende oplossing voorhanden om hen aan een DigiD te helpen. Niet ingezetenen moeten hun DigiD bij een balie in Nederland dan wel een Nederlandse ambassade ophalen.

Volgens de minister is het nog niet verplicht de aangifte inkomstenbelasting digitaal te doen. Verder kunnen mensen die al een DigiD hadden voor zij Nederland verlieten, deze blijven gebruiken. In de lopende aangiftecampagne is er bovendien de mogelijkheid in te loggen met het inlogmiddel van hun Nederlandse bank. Nederlanders in het buitenland die AOW ontvangen kunnen online een DigiD aanvragen en de activeringscode toegestuurd krijgen. Het uitgifteproces van DigD is aan voorwaarden gebonden om de betrouwbaarheid hoog te houden. Vanaf 2018 kunnen ingezetenen van een andere lidstaat met een daar uitgegeven middel inloggen bij een publieke dienst in Nederland.

Sign up Newsletter
Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.