personal touch in relocation

150 km-grens 30%-regeling ook bij verhuizer niet in strijd met EU-recht

14 July 2016

De belanghebbende in een procedure bij het Gerechtshof Amsterdam woonde in Duitsland op een afstand van minder dan 150 km van de grens.

In verband met haar nieuwe baan in Amsterdam, verhuisde zijn naar Nederland. Belanghebbende verzoekt om toepassing van de 30%-regeling. De inspecteur wijst het verzoek af omdat belanghebbende geworven is uit een gebied minder dan 150km van de Nederlandse grens. Hof Amsterdam is van mening dat het 150 km-criterium niet strijdig is met EU-recht. Het Gerechtshof volgt ook voor deze casus het arrest van 4 maart 2016 van de Hoge Raad (Sopora). Het Gerechtshof is van mening dat in het arrest Sopora van 24 februari 2015 van het Hof van Justitie, door het Hof van Justitie het verschil tussen een verhuizer (belanghebbende) en een niet-verhuizer (Sopora) niet onderscheidend is. Uitsluitend is van belang of de 30%-regeling ‘systematisch aanleiding geeft tot een duidelijke overcompensatie van de werkelijk gemaakte extraterritoriale kosten’. De Hoge Raad heeft al beslist dat dat niet het geval is. Daarmee valt het doek voor belanghebbende. Het Gerechtshof acht het 150 km-criterium ook niet in strijd met het discriminatieverbod. De inspecteur wordt in het gelijk gesteld.

Sign up Newsletter
nieuwsbrief
Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.