personal touch in relocation

Voorstel belastingplan 2017

03 November 2016

uitbreiding verlegging van de inhoudingsplicht voor concernonderdelen

De mogelijkheid tot verlegging van de inhoudingsplicht voor de loonbelasting ziet op de situatie dat een internationaal concern zowel een concernonderdeel in het buitenland als in Nederland heeft.

Op dit moment is verlegging van de inhoudingsplicht van een buitenlands naar een Nederlands concernonderdeel slechts beperkt mogelijk, namelijk in de situatie dat een buitenlands concernonderdeel een werknemer detacheert naar een Nederlands concernonderdeel.

Met de uitbreiding van de verleggingsregeling wordt het mogelijk om de inhoudingsplicht te verleggen naar een Nederlands concernonderdeel ook als er geen sprake is bemiddeling bij de tewerkstelling van personeel. Met het vervallen van de voorwaarde dat er sprake moet zijn van bemiddeling bij de tewerkstelling van personeel kan elk buitenlands concernonderdeel dat inhoudingsplichtig is, deze inhoudingsplicht verleggen, mits een Nederlands concernonderdeel dat tot hetzelfde concern behoort, bereid is om de inhoudingsplicht over te nemen.

Om de inhoudingsplicht te verleggen is een gezamenlijk verzoek van beide concernonderdelen nodig.

Sign up Newsletter
Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.