personal touch in relocation

Regeling Internationaal Handelsverkeer

23 June 2017

Per 1 juli 2017 – regeling Internationaal Handelsverkeer, een flexibelere immigratieprocedure voor het uitoefenen van werkzaamheden die geen verdringing van de Nederlandse arbeidsmarkt oplevert.

Per 1 juli 2017 treedt de regeling internationaal handelsverkeer in werking. Met deze nieuwe regeling wil de Nederlandse overheid een praktische en flexibele regeling bieden bij het onderhouden van internationale handelscontacten. Bedrijven kunnen een traject aanmelden bij UWV. Voor buitenlandse arbeidskrachten die werkzaamheden zullen verrichten ten behoeve van een goedgekeurd traject, hoeft geen tewerkstellingsvergunning te worden aangevraagd.

Het kan bijvoorbeeld gaan om een overeenkomst voor levering van goederen of diensten waarbij de relatie tussen het Nederlandse bedrijf en het bedrijf in het buitenland aangetoond dient te worden. Maar ook het volgen van trainingen of van een opleiding, het voeren van besprekingen of het onderhouden van contacten zijn werkzaamheden die onder de regeling kunnen vallen, zolang deze in het traject aangemeld zijn.

Het Nederlandse bedrijf hoeft maar 1 keer goedkeuring van het traject aan te vragen. Als het traject goedgekeurd is, hoeven de buitenlandse werknemers die in het kader van het project of traject werkzaamheden komen verrichten, enkel bij het UWV te worden aangemeld.

Sign up Newsletter
nieuwsbrief
Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.