personal touch in relocation

Strategie en Beleid

Voordat Borrie Expatriate Services een advies geeft over een internationale tewerkstelling, wordt er samen met u een business case gemaakt. Hierin wordt onder andere antwoord gegeven op de vraag: is een internationale tewerkstelling wel echt noodzakelijk? Kan niet worden volstaan met de inzet van een goedkopere lokale werknemer? Een inschatting van de kosten is een belangrijk onderdeel van de business case. Expatriates zijn door tal van extra kosten (verhuizing, uitzendtoeslagen, huishuur, schoolgelden, aanvullende belastingheffing over de diverse extra vergoedingen) doorgaans duurder dan lokale werknemers en het gaat uiteindelijk mede om het maximale rendement voor de onderneming.

Salarisafspraken en loonkosten

Tegenover de extra kosten voor verblijf en overkomst van het gezin, staat dat in de landen van tewerkstelling vaak een lager belastingtarief of ander belastingvoordeel geldt. De werkgever kan hierdoor de werknemer tegemoet komen in de kosten door in de salarisafspraken gebruik te maken van dat lagere tarief.

Voor bedrijven die werknemers naar Nederland halen, geldt hetzelfde: overkomst kost geld, maar door de Nederlandse 30%-regeling kunnen veel kosten belastingvrij worden uitgekeerd, waardoor het gemiddelde belastingtarief en dus de loonkosten voor de onderneming soms zelfs omlaag gaan.

Samen naar een advies waar iedereen wijzer van wordt

In nagenoeg alle gevallen zorgt onder andere de overkomst van het gezin voor hogere kosten. Er zijn daarom naast emotionele afwegingen ook financiële argumenten; beide spelen een rol van belang bij de totstandkoming van een uiteindelijke beslissing. Een punt van afweging daarbij is ook de vorm van uitzending die wordt gekozen.
Het doel van Borrie Expatriate Services is om samen met u alle argumenten en mogelijke voor- en nadelen in kaart te brengen zodat er uiteindelijk een advies tot stand komt dat recht doet aan de belangen van alle partijen.

Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.