personal touch in relocation

Een compleet pakket aan expatriate-services voor uitzendingen vanuit en naar Nederland

Ondernemingen die werknemers uitzenden buiten de Nederlandse landsgrenzen of andersom – werknemers naar Nederland uitzenden of naar Nederland laten overkomen, doen dit met een vooropgezet doel. Wie als expat aan de slag gaat, begint samen met zijn gezin aan een avontuur in het buitenland. Om zowel het doel van de onderneming te bereiken als om de risico’s van het avontuur te beperken, zijn een doordacht beleid en een adequate begeleiding van groot belang. Borrie Expatriate Services heeft een compleet pakket aan diensten samengesteld zodat zowel onderneming als expat zonder zorgen en onnodige stress aan het avontuur kunnen beginnen.

Expatriate Services

Elke uitzending begint met het bepalen van de beste strategie voor zowel onderneming als expat. Vervolgens wordt vastgesteld wat de beste uitzendvorm is en wat daarvan de financiële gevolgen zijn voor beide partijen. Lees verder

Immigration & Relocation Services

De diensten die Borrie Expatriate Services op dit vlak biedt richten zich op de aanvraag van zowel tewerkstellingsvergunningen / verblijfsvergunningen (immigration) als op de daadwerkelijke verhuizing (relocation). Lees verder

Payroll, Tax & Accounting Services

Borrie Expatriate Services kan u ondersteunen bij het correct uitvoeren van de payroll administratie en daarnaast de onderneming en de expat adviseren en ondersteunen bij belasting- en accounting zaken. Lees verder

Services for foreign-based companies

We do not only provide Expatriate Services but also provide advice and assistance to foreign-based companies who are (already) doing business in the Netherlands or who want to set up a business or branch office in the Netherlands. Read more

Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.