Terug naar:

Expatriate Services

Vormen van uitzending

Een expat kan voor zijn werkgever aan de slag op basis van een lokaal contract of op uitzendbasis. Borrie Expatriate Services onderscheidt vier basisvormen van uitzending:

Uiteraard zijn er tussenvormen denkbaar. Borrie Expatriate Services heeft voor ieder van de 4 genoemde basisvormen een heldere Expat Policy ontwikkeld waarin alle aspecten van de vier vormen van uitzending zijn meegenomen en aan de hand waarvan tevens de financiële consequenties van iedere vorm van uitzending eenvoudig kunnen worden bepaald. Op die manier denken we graag met u mee, zodat u straks precies weet waar u en uw werknemer aan toe zijn en een keuze kunt maken voor de best denkbare vorm van uitzending.