personal touch in relocation

Vormen van uitzending

Een expat kan voor zijn werkgever aan de slag op basis van een lokaal contract of op uitzendbasis. Borrie Expatriate Services onderscheidt vier basisvormen van uitzending:

  • Dienstreizen minder dan 3 maanden
  • Korte uitzending 3 tot 12 maanden
  • Middellange tot langer durende uitzending 1 – 3 tot maximaal 5 jaar
  • Split family (bijvoorbeeld drie weken weg, één week thuis)

Uiteraard zijn er tussenvormen denkbaar. Borrie Expatriate Services heeft voor ieder van de 4 genoemde basisvormen een heldere Expat Policy ontwikkeld waarin alle aspecten van de vier vormen van uitzending zijn meegenomen en aan de hand waarvan tevens de financiële consequenties van iedere vorm van uitzending eenvoudig kunnen worden bepaald. Op die manier denken we graag met u mee, zodat u straks precies weet waar u en uw werknemer aan toe zijn en een keuze kunt maken voor de best denkbare vorm van uitzending.

Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.