personal touch in relocation

Uitzendvoorwaarden / Expat Policy

Gekoppeld aan de door ons gekozen vier uitzendvormen, zijn door ons vier pakketten uitzendvoorwaarden ontwikkeld. Deze kunnen – al dan niet gebundeld – de basis voor het Expat Policy (Global Mobility) beleid van uw onderneming gaan vormen.

De Expat Policy die Borrie Expatriate Services samen met u voor uw onderneming ontwikkelt, is een op maat gemaakte regeling, die inspeelt op ontwikkelingen in de markt, de conjunctuur of aangepaste (fiscale en sociaal verzekeringsrechtelijke) wetgeving. Per type uitzending kan het pakket worden uitgebreid of afgeslankt.

Grofweg bevat elke policy de volgende hoofdonderdelen:

 • Introductie (inhoud en omvang)
 • Voorbereiding voor uitzending (visa / tewerkstellingsvergunningen)
 • Beloningen / vergoedingen en wijze van betaling
 • Beloningspakket: tax equalisation of tax protection
 • Bijstand / advies belasting en sociale zekerheid
 • Carrière ontwikkeling / opleiding / scholing
 • Reizen (home leave) / auto
 • Transport / verhuizing
 • Huisvesting (tijdelijk en gast- en thuisland)
 • Verzekeringen, waaronder medisch.
 • Verlof / vakantie
 • Repatriëring (terugkeer / ontslag)
 • Overig (toepasselijk arbeidsrecht, salarisadministratie, pensioen)
 • Uitzendbrief / Assignment Letter (vastlegging van voorwaarden van de uitzending en de met de werknemer individueel gemaakte afspraken)
Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.