personal touch in relocation

Immigratie

De aanvraag van tewerkstellingsvergunningen en verblijfsvergunningen is in veel gevallen een cruciaal aspect in de planning van een uitzending. Voor sommige landen moeten ze tot vier maanden van tevoren worden aangevraagd. Vaak ook moeten de aanvragen voorzien zijn van gelegaliseerde diploma’s, geboorte- en trouwaktes en andere officiële stukken. Het lijkt logisch dat men daar aan denkt, maar het zou niet de eerste keer zijn dat een van die documenten al in de zeecontainer op weg naar de nieuwe bestemming ligt, waardoor de hele procedure stagneert.
Een eerste analyse van de duur van de aanvragen alsmede de voor die aanvragen vereiste documenten, is daarom in een vroeg stadium noodzakelijk.

Borrie Expatriate Services brengt samen met u per situatie alle valkuilen in kaart en kan zorgen voor de aanvraag van alle vergunningen voor de werknemer en zijn meeverhuizende gezinsleden. Zowel bij uitzendingen naar Nederland als bij uitzendingen vanuit Nederland.

Uitzending naar Nederland
Als het specifiek gaat om een expat-verblijf in Nederland, kan Borrie Expatriate Services u van dienst zijn bij de volgende zaken:
  • Beoordelen of en zo ja, welke vergunningen in Nederland noodzakelijk zijn
  • Plannen van datum van aankomst in Nederland (wanneer kan een werknemer naar verwachting zijn werkzaamheden starten?)
  • Zijn versnelde procedures mogelijk?
  • Aanvraag Visum / MVV
  • Aanvraag tewerkstellingsvergunning
  • Aanvraag verblijfsvergunning, al dan niet als kennismigrant
  • Aanmelden van uw onderneming voor de kennismigrantenregeling
Uitzending vanuit Nederland

Ook bij uitzendingen vanuit Nederland kan Borrie Expatriates Services u van dienst zijn bij de planning en aanvraag van de benodigde Tewerkstellingsvergunningen en Verblijfsvergunningen. Omdat de procedures per land verschillen, werken wij per land met verschillende door ons zorgvuldig uitgezochte specialisten en kantoren.

Maar ook bij de aanvragen in het buitenland is Borrie Expatriate Services uw aanspreekpunt. Wij onderhouden vervolgens de contacten met de door ons ingeschakelde buitenlandse specialisten en coördineren met hen de aanvraag van alle benodigde vergunningen.

Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.