personal touch in relocation

Uitzending vanuit Nederland

Een verhuizing bestaat uit meer dan het vullen van een zeecontainer om vervolgens zelf in het vliegtuig te stappen. Werknemer en eventuele gezinsleden zullen de plek van verblijf in het buitenland op voorhand willen bezoeken om zich op de hoogte te stellen van de omstandigheden en mogelijkheden. Vaak is er tijdelijke huisvesting nodig. Een gedeelte van de huisraad blijft doorgaans achter in het land van herkomst. Er moet een auto geregeld worden. Alle goederen – in opslag, onderweg en op de bestemming – moeten verzekerd zijn. Zo zijn er tientallen zaken die een rol spelen bij een internationale verhuizing.

Bij een verhuizing vanuit Nederland kunt u onder meer, maar niet gelimiteerd, denken aan:
  • Pre-assignment Visit / Orientation Tour ten behoeve van huisvesting, scholen, leefomgeving, lidmaatschap van lokale organisaties, sportverenigingen etc.
  • Plannen van de verhuizing, opslag in Nederland van goederen die achterblijven, verzekering van de verhuizing, vaststellen welke apparatuur in het buitenland bruikbaar is (in verband met voltage)
  • Medische checks, inentingen, testen (TBC), quarantaine voor meeverhuizende huisdieren
  • Meubileren van woonruimte
  • Organiseren van tijdelijke huisvesting ter overbrugging
  • Regelen van lokaal vervoer voor werknemer en gezin
  • Afsluiten van lokale aansprakelijkheids- en inboedelverzekeringen
  • Lokale registratie bij Belastingdienst, Gemeente en andere overheden

Ook uitsluitend het verhuizen van de inboedel behoort tot de mogelijkheden.
Borrie Expatriate Services werkt bij de uitvoering hiervan samen met zeer ervaren partners, die voor grote internationaal opererende bedrijven werken. Partners die net als wij weten waar ze het over hebben.

Zodra we aan de slag gaan, maken wij met uw werknemer een afspraak om samen het actie- en stappen plan door te nemen en alle formaliteiten en consequenties rond de verhuizing te bespreken.

Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.