personal touch in relocation

Uitzending naar Nederland

Als er sprake is van een tijdelijk verblijf in en verhuizing naar Nederland, is het Nederlandse Relocation Care de aangewezen partner van Borrie Expatriate Services. Samen met Relocation Care bieden wij u en uw expat in Nederland de volgende diensten aan:

Kennismaking met Nederland

In de meeste gevallen komt uw werknemer, eventueel met partner en kinderen, eerst voor een kennismakingsbezoek naar Nederland. Indien gewenst begeleiden wij hen tijdens dat bezoek. Wij informeren hen over Nederland, de nieuwe woonomgeving, geschikte huisvesting, de juiste (internationale) scholen voor de kinderen en andere relevante zaken die specifiek op hen van toepassing zijn. Zodra de nieuwe woning is gevonden, kunnen wij hen assisteren bij de onderhandelingen en het afsluiten van een deugdelijke huurovereenkomst. Dit alles met maar één doel: dat uw werknemer na de eerste kennismaking met Nederland met een goed gevoel terugkeert naar huis om vervolgens goed voorbereid aan het Nederlandse avontuur te beginnen.

Aankomst in Nederland

Wij vinden het belangrijk dat uw werknemer zich welkom voelt in Nederland.
Wij kunnen uw werknemer en zijn gezin direct na aankomst in Nederland op het vliegveld verwelkomen. Wij begeleiden hen vervolgens bij de check-in van de nieuwe woning en we zijn aanwezig bij de sleuteloverdracht. Vervolgens zullen wij ervoor zorg dragen dat de diverse voorzieningen worden aangevraagd en we begeleiden hen bij het openen van een bankrekening, het afsluiten van verzekeringen, het vinden van een huisarts en tandarts, een goede taalcursus, sport- en recreatiemogelijkheden, etc. Daarnaast kunnen wij – indien noodzakelijk – gezamenlijk de IND bezoeken, assisteren bij de inschrijving in de Gemeente en bij het aanvragen van een Burger Service Nummer, een Nederlands rijbewijs en Kinderbijslag. Ook kunnen wij behulpzaam zijn bij het invoeren van motorrijtuigen.

Alles wat voor uw werknemer van belang is, wordt aan de orde gesteld. De nieuwe werknemer ontvangt bovendien een Survival Kit met allerhande nuttige en praktische informatie over Nederland en de nieuwe woon- en leefomgeving. De informatie wordt op maat samengesteld. Wij zorgen ervoor dat uw werknemer, en eventueel zijn of haar partner en kinderen, zo snel mogelijk hun weg in Nederland kunnen vinden. Onbezorgd, zonder onnodige stress.

Vertrek uit Nederland

Ook als uw werknemer weer uit Nederland vertrekt kunnen wij u van dienst zijn. Wij zullen er in dat geval voor zorgen dat uw werknemer wordt afgemeld bij de Gemeente en IND, dat de woning naar behoren wordt opgeleverd, dat de diverse voorzieningen worden geïnformeerd en ten slotte dat de laatste poststukken worden doorgestuurd naar het nieuwe woonadres.

Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.