personal touch in relocation

Overzicht Payroll Services

Payroll services bij uitzendingen vanuit Nederland
 • Assistentie bij het voeren van de Nederlandse (schaduw-) loonadministratie
 • Het uitvoeren van Nederlandse (pro-forma) loonberekeningen
 • Assistentie bij de opzet en uitvoering van de buitenlandse loonadministratie
 • Het uitvoeren van buitenlandse (pro-forma) loonberekeningen
 • Advisering met betrekking tot de juridische aspecten van de Nederlandse arbeidsovereenkomst tijdens uitzending
 • Assistentie bij het opmaken van de uitzendbrief (Assignment Letter)
 • Beoordeling van de belasting- en sociale zekerheidspositie van de uit te zenden werknemer
 • Voortzetting verplichte opbouw sociale zekerheid in Nederland: ja/nee?
 • Aanvraag A/1 (E/101) verklaring in Nederland
 • Aanvraag vrijwillige verzekeringen (AOW / AWW / ZW / WW / WIA) in Nederland (indien verplichte opbouw eindigt)
 • Voortzetting pensioenopbouw in Nederland ja/nee?
 • Advisering bij het samenstellen van een adequaat en volledig pakket aan verzekeringen (ziektekosten, arbeidsongeschiktheid, reis, repatriëring, aansprakelijkheid etc.)
Payroll services bij uitzendingen naar Nederland
 • Assistentie bij de opmaak van een Nederlandse arbeidsovereenkomst
 • Assistentie bij het exact berekenen van de totale loonkosten (inclusief effect uitzendvergoedingen en toeslagen)
 • Opzetten en uitvoeren van de Nederlandse loonadministratie
 • Uitvoeren van Nederlandse (pro-forma) loonberekeningen
 • Aanmelding onderneming bij de Nederlandse Belastingdienst
 • Aanvraag BSN nummer c.q. aanmelding werknemer bij Nederlandse Belastingdienst
 • Aanvraag 30% regeling
 • Beoordeling van de belasting- en sociale zekerheidspositie van de inkomende werknemer
 • Aanvraag A/1 (E/101) verklaring in het buitenland (indien noodzakelijk)
 • Voortzetting pensioenopbouw in het buitenland ja/nee?
 • Advisering bij het samenstellen van een adequaat en volledig pakket aan verzekeringen
Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.