personal touch in relocation

Overzicht Tax Services

Tax services bij uitzendingen vanuit Nederland
 • Een persoonlijk gesprek met uw werknemer voorafgaand aan de uitzending vanuit Nederland. In dit gesprek adviseren wij uw werknemer over de aan de uitzending verbonden belastingconsequenties in Nederland en over de gevolgen die dat heeft voor zijn persoonlijke situatie. Waar nodig koppelen wij aan u terug
 • Het opstellen van de Nederlands aangifte inkomstenbelasting in het jaar van vertrek uit Nederland en het jaar van terugkeer naar Nederland alsmede tijdens het buitenlands verblijf
 • Het namens uw werknemer behandelen van alle voorkomende belastingzaken in Nederland tijdens zijn buitenlands verblijf (controle van aanslagen / maken van bezwaar / verzoek om vermindering van aanslagen / verzoek om uitstel van betaling / innen van belastingteruggaven)
 • Het assisteren van uw werknemer bij het opstellen van de buitenlandse aangifte inkomstenbelasting
 • Het assisteren van uw werknemer bij het verzorgen en voldoen aan diverse overige fiscale verplichtingen in het buitenland
Tax services bij uitzendingen naar Nederland
 • Een persoonlijk gesprek met uw werknemer (indien mogelijk) voorafgaand aan de uitzending naar Nederland (of direct na aankomst in Nederland). In dit gesprek adviseren wij uw werknemer over de aan de uitzending verbonden belastingconsequenties in Nederland en over de gevolgen die dat heeft voor zijn persoonlijke situatie. Waar nodig koppelen wij aan u terug.
 • Aanvraag BSN nummer c.q. aanmelding werknemer bij Nederlandse Belastingdienst
 • Aanvraag 30% regeling
 • Opstellen Nederlandse aangifte inkomstenbelasting
 • Aanvraag Voorlopige Teruggaven en Toeslagen
 • Controle van aanslagen / maken van bezwaar / verzoek om vermindering aanslagen / verzoek om uitstel van betaling / innen van belastingteruggaven
Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.