personal touch in relocation

Salariscriteria Kennismigranten per 1 januari 2012

01 januari 2012

De salaris criteria voor Kennismigranten worden jaarlijkse herzien aan de hand van de indexcijfers van CAO-lonen zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau van de Statistiek.

Voor 2012 zijn de criteria voor het bruto jaarsalaris als volgt vastgesteld:

  • Euro 51.239 voor Kennismigranten van 30 jaar en ouder
  • Euro 37.575 voor Kennismigranten jonger dan 30 jaar
  • Euro 26.931 voor pas afgestudeerde studenten, indien zij er in slagen in Nederland een baan als Kennismigrant te vinden.

De criteria worden jaarlijks herzien aan de hand van de indexcijfers van de cao-lonen zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau van de Statistiek.

Het UWV Werkbedrijf stelt de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een tewerkstellingsvergunning voor concernmedewerkers in een sleutelpositie gelijk met het salariscriterium voor Kennismigranten van 30 jaar en ouder.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Fred Krabbendam, Rotterdam
+ 31 (0)10 2667733 of Frank Post, Amsterdam + 31 (0)20 790911

Aanmelden nieuwsbrief
Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.