personal touch in relocation

Voldoet werknemer in 2015 aan vereiste salariscriterium voor 30%?

24 november 2015

Wij adviseren om vóór het einde van dit jaar te controleren of werknemers met een 30%-regeling nog steeds voldoen aan de salariscriteria voor 2015.

Voor toepassing van de 30%-regeling is vereist dat het fiscale loon, gedurende de looptijd van de regeling meer bedraagt dan het minimum salariscriterium. Voor 2015 dient het fiscale loon meer dan € 36.705 te bedragen of meer dan € 27.901 voor werknemers die jonger zijn dan 30 jaar en in het bezit zijn van een Master degree.

De Belastingdienst controleert dit aan de hand van de informatie die via de loonadministratie wordt verstrekt. Indien blijkt dat het loon te laag is, wordt de 30%-regeling ingetrokken met terugwerkende kracht en kan deze niet meer worden toegepast in 2015 of in volgende jaren. Ons advies is daarom om goed te controleren of de werknemer voldoet aan het salariscriterium. Desgewenst kunnen wij dit ook controleren.

Aanmelden nieuwsbrief
Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.