personal touch in relocation

Kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen

29 maart 2016

Het Ministerie van Financiën heeft begin 2016 een update gepubliceerd inzake de kwalificatie van buitenlandse sociale zekerheidsstelsels.

Dit besluit is van toepassing op een buitenlandse werknemer die in Nederland belastingplichtig is maar nog in de voormalige woon/werkstaat sociaal verzekerd blijft (dit volgt vaak uit de zogenaamde A1 verklaring). Indien u de werkgeversbijdragen voor uw rekening neemt zou dit als belastbaar loon kunnen kwalificeren in Nederland. De bijdragen die de werknemer zelf moet voldoen, waarvoor u een inhouding toepast op het Nederlandse loon van de werknemer, zou afhankelijk van de kwalificatie als een inhouding op het bruto loon of het netto loon moeten verlopen. Wij adviseren u daarom om te controleren of de buitenlandse sociale premies correct in de salarisadministratie zijn verwerkt.

Aanmelden nieuwsbrief
nieuwsbrief
Borrie speelt een actieve en drijvende rol in de Alliott Group, een wereldwijde alliantie op het gebied van accountancy, belastingadvies en consultancy.