personal touch in relocation

Uitspraak Hoge Raad

15 maart 2016

150-kilometergrens in 30%-regeling is toegestaan en dus niet strijdig met Europees recht

Op 4 maart 2016 heeft de Hoge Raad beslist dat de 150-kilometergrens in de 30%-regeling niet in strijd is met het Europees recht. Dit heeft tot gevolg dat een werknemer slechts gebruik kan maken van de 30% regeling indien hij in de 24 maanden voorafgaand aan de tewerkstelling in Nederland meer dan 16 maanden op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens heeft gewoond en ook aan de andere voorwaarden van de 30% regeling voldoet.

Aanmelden nieuwsbrief
nieuwsbrief
Borrie speelt een actieve en drijvende rol in de Alliott Group, een wereldwijde alliantie op het gebied van accountancy, belastingadvies en consultancy.