personal touch in relocation

Japanse burgers vanaf 1 januari 2017 geen vrije toegang meer tot de Nederlandse arbeidsmarkt

28 juni 2016

De IND heeft aangekondigd dat Japanse burgers per 1 januari 2017 niet langer vrije toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt.

Op grond van een uitspraak van 24 december 2014 van de Raad van State over het handelsverdrag tussen Nederland en Japan volgde dat Japanse burgers voor wat betreft hun rechten om in Nederland te werken en te verblijven, gelijk moesten worden behandeld als Zwitserse burgers waardoor voor hen geen werkvergunning meer nodig was om in Nederland te mogen werken.

De IND heeft nu echter het beleid ten aanzien van Japanse burgers aangepast naar aanleiding van een interpretatieve verklaring die is opgesteld bij het Nederlands-Zwitsers Tractaat. Beide landen verklaren hierin dat het verblijf, de vestiging en de toegang tot de arbeidsmarkt van beide landen op basis van het Tractaat onderworpen is aan nationale wetgeving. Deze verklaring is gepubliceerd in het Tractatenblad.

Deze verklaring leidt ertoe dat Japanse burgers die in Nederland willen wonen en werken eerst een werkvergunning nodig hebben. De werkgever kan de goedkeuring hiervoor verkrijgen via het UWV of via een kennismigrantenvergunning.

Tot 1 januari 2017 geldt er een overgangsperiode, dit betekent dat Japanse burgers die in het bezit zijn van een een verblijfsvergunning met de aantekening ‘arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist’ deze vergunning mogen behouden zolang deze nog geldig is. Bij een verlenging of een nieuwe aanvraag verblijfsvergunning ingediend op of na 1 januari 2017 geldt het principe dat er getoetst gaat worden aan de Wet Arbeid Vreemdelingen.

Mocht u vragen hierover hebben, neem gerust contact met ons op.

Aanmelden nieuwsbrief
nieuwsbrief
Borrie speelt een actieve en drijvende rol in de Alliott Group, een wereldwijde alliantie op het gebied van accountancy, belastingadvies en consultancy.