personal touch in relocation

Invoering van de Europese intra corporate transfer (ICT) richtlijn

25 november 2016

Per 29 november 2016 implementeert Nederland de Europese ICT (Intra Corporate Transfer) richtlijn.

Daarbij gaat het om werknemers van een internationaal concern met een niet-EU nationaliteit die tijdelijk worden overgeplaatst naar een of meerdere vestigingen van het concern binnen de EU.

Het doel van de richtlijn is een eenduidige toelatingsregeling in de EU-lidstaten ter bevordering van de mobiliteit van leidinggevenden, sleutelpersoneel en trainees, waardoor de EU aantrekkelijker wordt voor het internationale bedrijfsleven.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Het overplaatsen van leidinggevenden, sleutelpersoneel of trainees naar andere concern onderdelen binnen de EU wordt gemakkelijker en efficiënter. Op basis van één verblijfsvergunning met de aantekening ‘ICT’, geldig voor verblijf en arbeid, kunt u buitenlandse werknemers voor een bepaalde periode overplaatsten naar andere vestigingen van het concern in andere EU-lidstaten.

De doelgroep van de ICT-richtlijn overlapt voor een groot deel met die van de bestaande nationale kennismigrantenregeling. Het is echter niet mogelijk om te kiezen tussen de kennismigrantenregeling en de ICT vergunning. Indien men onder de reikwijdte van de ICT richtlijn valt, dan kan alleen deze vergunning worden aangevraagd.

Op basis van de ICT vergunning is het mogelijk om in meerdere lidstaten te verblijven en te werken. Dit is echter niet mogelijk in Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, omdat deze lidstaten de richtlijn niet toepassen. Wanneer een buitenlandse werknemer een door een andere EU-lidstaat afgegeven ICT verblijfvergunning heeft, mag hij in Nederland werken.

Voor de precieze voorwaarden verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Aanmelden nieuwsbrief
nieuwsbrief
Borrie speelt een actieve en drijvende rol in de Alliott Group, een wereldwijde alliantie op het gebied van accountancy, belastingadvies en consultancy.