personal touch in relocation

Covid-19 – Thuiswerken in België of Duitsland

21 december 2020

Op dit moment werken veel werknemers vanwege het coronavirus zoveel mogelijk vanuit huis.
Wanneer uw werknemers hierdoor in een ander land werken dan normaal, dient er per situatie te worden gekeken welke invloed dit heeft op de individuele fiscale en/of sociale zekerheidspositie.

Nederland heeft zowel met België als met Duitsland afspraken gemaakt om de fiscale gevolgen van de coronamaatregelen voor grenswerkers zoveel mogelijk te beperken.

België
Op 8 mei 2020 zijn de gezamenlijke afspraken tussen Nederland en België gepubliceerd.
Op 15 december 2020 zijn de onderlinge afspraken tussen Nederland en België verlengd tot 31 maart 2021 met dien verstande dat de afspraken tussentijds per maand kunnen worden opgezegd.
De afspraken lopen zeker door tot en met 31 januari 2021. Wij houden dit met u in de gaten.

Duitsland
Eerder werden op 10 april 2020 de gezamenlijk afspraken tussen Nederland en Duitsland gepubliceerd.
De onderlinge afspraken tussen Nederland en Duitsland zijn eveneens verlengd tot 31 maart 2021 maar kunnen niet tussentijds worden opgezegd.

Afspraken kort samengevat.
Zonder afspraken zouden de ‘extra’ thuiswerkdagen worden belast in het thuisland.
In de afzonderlijk afspraken met België en Duitsland is overeengekomen dat de ‘extra’ thuiswerkdagen – in Nederland, Duitsland of België – mogen worden aangemerkt als gewerkt in het land waar men gewerkt zou hebben – in Nederland, Duitsland of België – als men door de Covid-19 pandemie niet verplicht zou zijn geweest om thuis te werken. Wel onder de voorwaarde dat deze dagen worden belast in het land waar men gewerkt zou hebben.

Let op!
Het is een keuze. Men mag er ook voor kiezen om de ‘extra’ in het thuisland gewerkte dagen – op basis van de hoofdregel – als belast in het thuisland aan te merken.
Deze keuze kan men maken bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting.
Zowel de Nederlandse als Belgische of Duitse salarisadministratie hoeft hierop niet te worden aangepast.

De coronamaatregelen hoeven hierdoor geen invloed te hebben op de fiscale positie van de werknemer.

Werknemer is beschikbaar, maar verricht geen werkzaamheden.
Nederland is zowel met België als met Duitsland overeengekomen dat loon welke wordt doorbetaald tijdens een inactieve periode moet worden belast in het land waar de werknemer normaal gesproken zijn werkzaamheden zou hebben verricht.

Let op!
Dit is GEEN keuze.
De coronamaatregelen hebben hierdoor geen invloed op de fiscale positie van de werknemer.

Aanmelden nieuwsbrief
Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.