personal touch in relocation

Salariscriteria Kennismigranten per 1 januari 2013

18 februari 2013

Het looncriterium voor Kennismigranten en houders van een Europese Blauwe Kaart wordt jaarlijks met ingang van 1 januari door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid herzien op basis van het meest recente indexcijfer van de CAO-lonen, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Een werknemer die in Nederland als Kennismigrant of houder van een Blauwe Kaart wil komen werken moet een bepaald bruto-jaarinkomen verdienen (het Looncriterium).
Een werknemer die wetenschappelijk onderzoek komt doen of arts in opleiding tot specialist is, hoeft niet aan dit looncriterium te voldoen, maar moet voldoen aan de Wet Minimumloon.
Deze normen kunt u vinden op www.ind.nl.

Voor 2013 zijn de Looncriteria als volgt vastgesteld:

  • Euro 52.010 bruto per jaar voor Kennismigranten van 30 jaar en ouder
  • Euro 38.141 bruto per jaar voor Kennismigranten jonger dan 30 jaar
  • Euro 27.336 bruto per jaar voor in Nederland afgestudeerden en Regeling Hoogopgeleiden.
  • Euro 60.952 bruto per jaar voor houders van de Europese Blauwe Kaart.

Heeft u nadere vragen? Stuur dan een e-mail aan Fred Krabbendam of bel: + 31 (0)10 2667733.

Aanmelden nieuwsbrief
Together as One.
Borrie is a Member of the Alliott Global Alliance of independent professional firms.